Αναρτήσεις

Νέοι κανόνες για τους βιολογικούς σπόρους και την πιστοποίηση ομάδων

Ωίδιο στην Τομάτα

Πληροφορίες για σχολικούς λαχανόκηπους

Χρήσιμες πληροφορίες για κηπευτικά (pdf)

Αστικές και περιαστιακές καλλιέργειες

Χρήσιμες πληροφορίες για βότανα

Δίκταμο ή έρωντας: Το θεϊκό βότανο της Κρήτης

Βιολογική και Βιοδυναμική Γεωργία: Αγώνας ενάντια στα φυτοφάρμακα

Ανυδρος λαχανόκηπος

Βιολογικά με τη βούλα

Πώς συντηρούμε σωστά τα τρόφιμα

Πώς ξέρουμε ότι είναι βιολογικές;

Δρέποντας την ποικιλότητα των κηπευτικών